Vad är domen för att fasta utan att förrätta bönen?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Bâz
Källa: Min Fatâwâ-il-´Ulamâ’ fis-Siyâm wal-Qiyâm, sid. 42

 

Fråga: Vad är domen för att fasta utan att förrätta bönen?

Svar: Enligt den korrekta åsikten är den som avsiktligt lämnar bönen otrogen och går ut ur religionen. Därför är hans fasta ogiltig och det är även hans övriga typer av dyrkan till dess att han ångrar sig inför Allâh.

En annan grupp av lärde säger att han inte lämnar religionen och således är både hans fasta och övriga typer av dyrkan giltiga så länge han anser bönen vara obligatorisk och lämnar den ut av lathet och försumning.

Däremot är den första åsikten den korrekta. Vad som bevisar det är bl a profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Mellan en man och hädelse och avguderi, är att han lämnar bönen.”

Denna hadîth finns i Muslim, rapporterad av Djâbir (radhiya Allâhu ´anh). Likaså sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Pakten mellan oss och dem är bönen; den som lämnar den har hädat.”

Denna hadîth förekommer i Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. Dess berättarkedja är autentisk och rapporteras av Buraydah bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh).