Vad är domen för att en kvinna reser i flygplan utan mahram?

Fråga: Vad är domen för att en kvinna reser i flygplan utan mahram?

Svar: Det är inte tillåtet.