Vad är domen för att dricka och äta stående?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Vad är domen för att dricka och äta stående?

Svar: Det är tillåtet ehuru det är bättre att sitta ned under tiden.