Vad är domen för att den ledde glömmer bort en plikt i bönen?

Fråga 74: Vad är domen för att den ledde glömmer bort en plikt i bönen?

Svar: Om han har bett hela bönen med imamen, rättar han sig efter imamen. Han är alltså inte ålagd något.

Fråga 75: Vad skall han göra om han glömmer bort en plikt medan han tar igen bönen?

Svar: I så fall gör han två Sudjûd på grund av glömska. Det skall han även göra om han sluter sig senare till imamen, tar igen missade Raka´ât och glömmer bort en plikt; han skall göra två Sudjûd på grund av glömska efter att ha tagit igen det som han har missat. Men om han ber hela bönen med imamen och låter bli att göra någon plikt eller glömmer bort någon plikt, så är han inte ålagd något eftersom han rättar sig efter imamen.