Vad är domen för att den ensamme kallar till bön?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/161)

Fråga: Vad är domen för att den ensamme kallar till bön?

Svar: Det är rekommenderat och inte obligatoriskt. Ty han saknar sällskap att kalla till bön. Men sett till att böneutrop är erinran om och högaktning av Allâh (´azza wa djall) samt uppmaning till en själv om bön och framgång, så är handlingen rekommenderad. Dessutom berättade ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh) att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Er Herre förundras över fårherden på en bergstopp som kallar till bön och ber. Allâh (´azza wa djall) säger: ”Titta på Min slav! Han kallar till bön, ber och bävar för Mig. Jag har förlåtit Min slav och fört in honom i paradiset.”1

1Abû Dâwûd (1203), an-Nasâ’î (1/108) och Ibn Hibbân (260). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (1/1/102).