Vad är domen för att bygga en mur runt graven för att skydda den mot kreatur?

Fråga: Det finns en grav utanför byn som en buske växer på. Det kom en kamel och åt från busken och trampade på graven varför de byggde en mur runt den. Är det tillåtet eller inte?

Svar: Buskens rot skall grävas upp. Gör vi så kommer kamelen inte att återvända något mer och därmed har vi undkommit dess ondska. Graven skall förbli som den är. Att bygga en mur för att bevara den kan leda till att framtida människor börjar tro att den tillhör en from eller rättfärdig man. Rätt som det är kommer landet att lida av gravproblem efter att Allâh har renat det via Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh).

Nu är det obligatoriskt att meddela domaren om sakfrågan och i synnerhet om konstruktionen numera ser ut som ett rum. Den måste avlägsnas. Om man fruktar för graven får man förflytta liket till en annan plats.