Vad är domen för att bruka grävmaskiner till gravgrävning?

Fråga: Begravningsplatserna på leriga marker är överfulla. Numera finns det bara steniga marker att bruka till begravningar. Det är svårt att gräva för hand i sådana marker. Är det tillåtet att använda sig av kompressorer eller liknande för att gräva gravar?

Svar: Om ni kan begrava i lermark så skall ni förflytta begravningsplatsen dithän. Det går både snabbare och lättare att begrava i lermark. Därtill skyddar den fickan bättre mot regn. Lerig mark är alltså bättre än stenig mark ehuru den ligger längre bort. Och om det inte går på grund av att alla marker i er omnejd er steniga, så är det inga problem att bruka tunga maskiner till det. Det är trots allt nödvändigt.