Vad är domen för att bråka på en begravning?

Fråga: I samband med begravningar kan det hända att människor står samlade runt graven och talar varandra i mun. Det finns inget lugn och ingen nytta med deras närvaro på begravningen. Vad säger ni om det?

Svar: Det motsäger Sunnah. I det läget skall människan tänka på sitt slut och vänta på vad som väntar henne och veta att hon kommer att sluta på samma vis som dessa döda. Det är så ens tillstånd skall vara. Man skall inte bråka och prata högljutt i den situationen.