Vad är domen för att besöka en sjukling?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/70-71)

Fråga: Vad är domen för att besöka en sjukling?

Svar: Om någon gör det faller plikten från resten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En muslim har sex rättigheter mot en annan muslim.” Det sades: ”Vilka då, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Om du träffar honom, ska du hälsa till honom. Om han bjuder dig, ska du besvara honom. Om han ber dig om råd, ska du råda honom. Om han nyser och lovar Allâh, ska du be Allâh benåda honom. Om han insjuknar, ska du besöka honom. Om han dör, ska du medverka i hans begravningståg.”1

1al-Bukhârî (1240) och Muslim (2162).