Vad är domen för att belysa gravar med stearinljus och oljeljus?

Fråga: I vårt land är det vanligt att avlägga eder om att belysa gravarna med stearinljus. De lägger stearinljus på exempelvis profeterna Sâlihs och Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) gravar och fromma och troende personligheters gravar. De avlägger också eder om att belysa eller offra offerdjur vid vissa gravar under en veckas tid om de får ett barn. Är dessa eder tillåtna? Är det tillåtet att belysa gravar med stearinljus eller oljeljus? Idag är det vanligt att belysa dem på måndagar och torsdagar och natten till fredagen. Praktiserades detta på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid eller är det en innovation?

Svar: Det är ett förbjudet slöseri att belysa de fromma och troende personligheternas samt profeternas gravar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade dess utövare. Det är inte tillåtet att belysa dessa gravar oavsett om det handlar om natten till måndagen eller annars. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbannat den som gör det.

Utmed det är det förbjudet att avlägga en ed om att belysa en grav en viss natt eller en viss dag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”1

Det är nämligen inte tillåtet att avlägga en sådan ed. Men är det obligatoriskt att sona för den brutna eden? De lärda har delade åsikter om det. Det är säkrast att sona för den på samma sätt som man sonar för en bruten svordom.

Beträffande utnämningen av vissa profeters gravar, som Sâlihs och Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) gravar, så stämmer ingen frånsett profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Profeternas gravar är okända. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han berättade att Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Allâh låta honom komma nära de heliga landet:

”Om jag hade varit där hade jag visat er hans grav bredvid vägen vid den röda sanddynan.”2

Den platsen är okänd idag. Inte heller är Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav känd.

1al-Bukhârî (6696).

2al-Bukhârî (1339) och Muslim (2372).