Vad är domen för att belysa begravningsplatsen?

Fråga: Vad är domen för att belysa begravningsplatsen?

Svar: Begravningsplatsen som människorna inte är i behov av, som exempelvis en vid begravningsplats på vilken begravningen har fullbordats, behöver inte belysas.

Däremot är det möjligt att säga att det är tillåtet att belysa begravningsplatsen i samband med en begravning. Belysningen sker ju endast på natten. Det finns inget däri som tyder på att gravarna högaktas. I det här fallet används belysningen vid behov. Dock anser jag att belysningen skall förbjudas helt och fullt på grund av följande skäl:

1 – Den är inte nödvändig.

2 – Om den är nödvändig, får människorna ta med sig ljus.

3 – Om den här frågan tillåts finns det en risk att den eskalerar och blir därefter omöjlig att reglera.

Men om det finns en kammare på begravningsplatsen som rymmer stenplattor och annat, så är det harmlöst att belysa den eftersom den är långt bort från gravarna. Ljuset är inne i kammaren och syns ej.