Vad är domen för att begrava mer än ett lik i en grav?

Fråga: Vad är domen för att begrava mer än ett lik i en grav?

Svar: Det föreskrivna är att varje människa begravs i sin egen grav. Så har muslimernas tradition alltid varit. Men om det är behövligt eller nödvändigt att begrava flera lik i en och samma grav, så är det harmlöst. Efter kriget vid Uhud hände det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravde två eller tre personer i en och samma grav. I så fall bör vi lägga personen som kunde Qur’ânen mest närmast Ka´bah, ty han är den bäste av dem. De skall ligga bredvid varandra. De lärda säger att det skall finnas en barriär av jord mellan dem.