Vad är domen för att begrava Ahl-ul-Bid´a på Ahl-us-Sunnahs begravningsplats?

Fråga: Vad är domen för att begrava Ahl-ul-Bid´a på Ahl-us-Sunnahs begravningsplats?

Svar: Om innovatören är otrogen så är det inte tillåtet att begrava honom bland muslimerna. De otrognas begravningsplats måste vara separerad från muslimernas begravningsplats. Och om hans innovation inte är otro så är det inga problem att begrava honom bland muslimerna.