Vad är domen för att bege sig till Hirâ’-grottan och andra profetiska kvarlevor?

Fråga: Vad är domen för att bege sig till Hirâ’-grottan och andra profetiska kvarlevor?

Svar: Det är inte tillåtet att gå till Hirâ’-grottan om syftet är Tabarruk. Men om man går dit för att se berget och grottan för kunskapens skull, så är det okej.