Vad är domen för att bebygga gravar?

Fråga: Vad är domen för att bebygga gravar?

Svar: Det är förbjudet att bebygga gravar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det därför att det är en högaktning av de döda och orsakar att de dyrkas och avgudas med Allâh. Sådant är fallet med många bebyggda gravar. Slutligen har människorna börjat dyrka de begravda och tillbe dem med Allâh (ta´âlâ). Att åkalla döda och be dem om hjälp för att undkomma svårigheter är större avguderi och avfall från islam.