Vad är domen för att bebygga gravar med soltorkat tegel och cement på markytan?

Fråga: Hur lyder religionens dom för att bebygga gravar med soltorkat tegel och cement på markytan?

Svar: För det första hatar jag att en person skall få en fråga i form av ”Hur lyder religionens dom?”, ”Hur lyder islams dom?” och liknande. Ingen person för talan för islam eftersom han kan både ha fel och rätt. Om vi säger att en person för talan för islam, så betyder det att han inte kan förfela, ty islam är felfritt. Därför är det lämpligare att ställa frågan i form av ”Vad tycker du?” och liknande.

Angående frågan, så anser jag det inte vara tillåtet att bebygga gravar. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man bebygger gravar, sitter på dem och vitkalkar dem1. Det är alltså förbjudet att bebygga gravar eftersom det kan orsaka att de dyrkas och avgudas med Allâh (´azza wa djall).

1Muslim (970).