Vad är domen för att be Tahiyyat-ul-Masdjid?

Fråga: Vad är domen för att be Tahiyyat-ul-Masdjid?

Svar: Jag tycker att det är en starkt rekommenderad Sunnah och inte obligatoriskt. Det finns flera bevis som tyder på att det inte är obligatoriskt. Ett är predikaren på fredagen som kommer in i moskén, predikar sin första predikan och sedan sätter sig ned. Ett annat bevis är hadîthen om de tre personerna som kom in i moskén1. En av dem satte sig i studiecirkeln, en satte sig bakom den och en gick därifrån. Tillsynes bad inte de två första Tahiyyat-ul-Masdjid.

1Wâqid al-Laythî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt i moskén med människorna kom det in tre personer. Två stycken gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och en gick därifrån. De ställde sig framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En av dem såg en tom plats i sittningen och satte sig där. Den andre satte sig bakom dem. Den tredje vände sig om och gick. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar sade han: ”Skall jag skall inte berätta för er om de tre personerna? En av dem inhyste hos Allâh, så Allâh inhyste honom. Den andre skämdes, så Allâh skämdes för honom. Den tredje vände sig om, så Allâh vände Sig om från honom.” (al-Bukhârî (66))