Vad är domen för att be på en begravningsplats och mot en grav?

Fråga: Vad är domen för att be på en begravningsplats och mot en grav?

Svar: Det har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela jorden är en böneplats frånsett begravningsplatsen och badhuset.”1

Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sitt inte på gravarna och be inte mot dem.”2

Baserat på det är det inte tillåtet att be på en begravningsplats eller mot en grav. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde att begravningsplatser är inte lämpade för bön och förbjöd bön mot gravar. Visheten bakom det är att bön på begravningsplatser eller mot gravar leder till avguderi. Allt som leder till avguderi är förbjudet. Lagstiftaren har stängt alla vägar som leder till avguderi. Satan rinner i människan som blodet; han börjar först med medel och tillvägagångssätt för att sedan uppnå målen. Om en person ber en obligatorisk eller rekommenderad bön på en begravningsplats eller mot en grav så är hans bön ogiltig.

1Ahmad (3/83), Abû Dâwûd (492), at-Tirmidhî (317) och Ibn Mâdjah (745).

2Muslim.