Vad är domen för att be i genomskinliga kläder?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/263-264)

Fråga: Vad är domen för att be i genomskinliga kläder?

Svar: På sommaren händer det att vissa människor ber i tunna kläder. Därunder har de korta underkläder som inte når till knäna. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet att be i sådana kläder. Ett av bönens villkor är att bedjaren täcker sig mellan naveln och knäna. Korta underkläder täcker inte det området. Tunna kläder blottar huden därunder. Med det sagt täcker han inte den blygd som måste täckas. Hans bön i ett sådant tillstånd är ogiltig oavsett hur många böner det handlar om. Därför ska våra bröder antingen ha på sig längre underkläder, som täcker mellan naveln och knäna, eller också kläder som inte är genomskinliga.