Vad är domen för att be fullt under resa?

Fråga: Vad är domen för att be fullt under resa?

Svar: Det är inte tillåtet att be fullt under resa enligt de lärda som anser det vara obligatoriskt att korta bönen. En av dem är Abû Hanîfah.

Andra anser det vara tillåtet med föraktfullhet. Beviset för det är följeslagarna som bad fullt bakom ´Uthmân på Minâ. De fördömde honom för det, men de bad ändå fullt. Om de hade ansett det vara obligatoriskt att korta skulle de inte bett fullt med honom eftersom de i så fall hade adderat något obehörigt till bönen. Till sist har jag kommit fram till att åsikten närmast sanningen är att det inte är obligatoriskt så länge man inte ber bakom en imam som ber fullt. I så fall är det obligatoriskt att be fullt oavsett om man ber hela bönen med imamen eller sluter sig senare till den.