Vad är domen för att be för al-Wasâbî?

En ung sjukling ställde mig en fråga. Jag befarar att han har hört den från någon som anses vara stor. Han frågade vad jag tycker om att be Allâh benåda en viss Shaykh. Jag svarade en aning hårt och sade:

”Jag skall snart be Allâh benåda dig istället.”

Får en student ställa den frågan? Får den cirkulera bland ungdomarna? Efter att jag hade rått den här unge studenten fick jag reda på att sjuklingarna har fyllt internet med dessa fabler. Dessa människor stör de lärda och orsakar osämja mellan dem. De är inte lärda, de har ingen kunskap. Må Allâh benåda den som känner till sin egen kapacitet. Rätt som det är skriver han på internet:

”Allâh har räddat muslimerna från den här innovatören.”

De syftar på den lärde som har dött; Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (rahimahullâh). Han hörde till de bästa lärda i Jemen. Alla människor vet vem han är. De lärda vet vem han är; Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Muftî och Shaykh Sâlih al-Fawzân. Alla vet vem han är. Alla lärda vet att han hör till Salafiyyûns bästa lärda och bland de bästa lärda i Jemen och en av Shaykh Muqbils (rahimahullâh) elever.

Jag säger till dessa som hastigt dömer andra muslimer och i synnerhet de lärda:

De lärdas kött är giftigt

det är allmänt känt vad Allâh gör med dem som förnedrar dem

Frukta Allâh sett till de lärda. Frukta Allâh (´azza wa djall):

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

”Inte ett ord kommer över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].”1

Det finns folk som hävdar kunskap och som är sysselsatta med att skapa osämja mellan de lärda. De kategoriserar den ene och gör Tabdî´ på den andre, Tafsîq på den tredje och Takfîr på den fjärde – utan gudsfruktan eller skam. Det beror på att de tror att de kan. Det är deras prövning. Det är oerhört farligt att tro att man kan och hävda kunskap. Det är det värsta som dagens människor har prövats med. Poeten sade:

Det som ger mig avsmak från Andalusien

är namn som Mu´tadhid och Mu´tamid

storslagna namn på felaktiga personer

lik kattungen som blåser upp sig

när den härmar lejonets attack

Jag söker skydd hos Allâh från reducering efter fullkomlighet. Jag söker skydd hos Allâh från prövningar. Detta är en prövning. Vissa människor har prövats med att tro att de har kunskap och kärlek till popularitet. De vill synas. De vill bli kallade för ”´Âlim”, ”´Allâmah” eller ”Shaykh”. De har lurats av dessa ord. Skall ungdomar kallas för ”´Allâmah” och ”Shaykh”? Inte ens de stora lärda kallas för det. Idag kallas ungdomar för sådant. Frukta Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Akta era tungor och framför allt när det kommer till förtal av de lärda. Det är allvarligt. Tänk på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

”Och låt dem göra halt [där].” [Då] skall de tillfrågas.”2

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

”Inte ett ord kommer över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].”

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ta tag i den här.”

Det vill säga tungan.

”En person kan säga en sak som han inte lägger någon vikt vid och följaktligen falla sjuttio år i helvetet.”

”Vet ni vem som är fattig?” De sade: ”Allâhs sändebud! Den fattige är han som inte har något.” Då sade han: ”Den fattige är han som kommer på Domedagen med fasta, bön och allmosa efter att ha förtalat den ene, falskt anklagat den andre och orätt tagit från den tredje. Följaktligen kommer den ene och den andre att ta av hans goda handlingar i form av vedergällning. När hans goda handlingar är borta innan han får sin dom för sina synder, får han deras synder över sig. Därefter kastas han i Elden.”4

Ni som kategoriserar människor! Fruktar ni inte Allâh? Ni som kritiserar utan bevis! Fruktar ni inte Allâh? Ni som har utsett er själva till Yahyâ bin Ma´în, Imâm Ahmad och Shu´bah bin Hadjdjâdj! Fruktar ni inte Allâh? Må Allâh benåda den som känner till sin egen kapacitet. Frukta Allâh (´azza wa djall) och akta era tungor så att de inte förfelar och förtalar de lärda.

150:18

237:24

317:36

4Muslim (2581).