Vad är domen för att be bakom siare?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 65

Fråga: Vad är domen för att be bakom en siare?

Svar: Man ska inte be bakom en siare eftersom han kan vara avgudadyrkare. Måhända betror han magiker, astrologer eller andra varefter han blir som de.