Vad är domen för att bara fasta ´Âshûrâ’-dagen?

Fråga: Vad är domen för att bara fasta ´Âshûrâ’-dagen?

Svar: Det är harmlöst. Det medför dock en mindre belöning. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) nämnde i ”Zâd-ul-Ma´âd” att ´Âshûrâ’ kan fastas på flera sätt:

1 – Bara den tionde (´Ashûrâ’) fastas.

2 – Den tionde fastas med den nionde.

3 – Den tionde fastas med den elfte.

4 – Alla tre dagar fastas. Det är det mest fulländade sättet.