Vad är domen för att bada på fredagen?

Fråga: Vad är domen för att bada på fredagen och täcker det badet tvagningen?

Svar: Jag anser att den övervägande åsikten är att alla som kommer för att be fredagsbönen måste bada på fredagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla könsmogna är ålagda att bada på fredagen.”

Det badet är dock inget villkor för bönens giltighet. Ty det är inte förknippat med det orena tillståndet. Beviset för det är att när ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) fördömde ´Uthmâns försening ursäktade sig ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) med:

”Du troendes ledare! Jag hann inte med mer än att två mig.” Då sade ´Umar: ”Bara tvagningen? Du vet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som kommer till fredagsbönen skall bada.”

Täcker badet tvagningen eller inte? Om personen tvår sig innan badet för att vara i ett rent tillstånd, så är han ren via tvagningen. Annars täcker inte badet tvagningen eftersom badet är inte förknippat med det orena tillståndet.