Vad är domen för att äta köttet som är slaktat av en som inte ber?

Fråga: Vad är domen för att äta köttet som är slaktat av en som inte ber?

Svar: Det beror på hans dom. Den korrekta åsikten är att han hädar en större hädelse. Utmed det skall hans slakt inte ätas.