Vad är domen för att anhöriga står till höger om imamen i samband med begravningsbönen?

Fråga: Vi ser hur många anhöriga till liket ställer sig till höger om imamen i samband med begravningsbönen. Vad är domen för det?

Svar: Det saknar grund. Det har ingen grund i Sunnah eller de lärdas uttalanden. Enligt Sunnah står imamen längst fram och samlingen bakom honom. Men om det skall bes för flera lik och det råder brist på rader, så får de ställa sig mellan imamen och den första raden. Om det inte heller går på grund av trängsel, så är det inga problem om de står till höger och vänster om imamen.