Vad är domen för återhämtningssittningen?

Fråga 65: Vad är domen för återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة)?

Svar: Den är rekommenderad. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde den. Vissa lärda säger att den inte alls är rekommenderad eftersom det är möjligt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt kvar på grund av viktökning eller trötthet. Den övervägande åsikten är att den är rekommenderad.

Fråga 66: Kan man inte argumentera för den med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Be liksom ni har sett mig be.”?

Svar: Nej, den är inte obligatorisk eftersom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avstod från den ibland.

Fråga 67: Skall den ledde sitta återhämtningssittningen om inte imamen gör det?

Svar: Den ledde skall sitta återhämtningssittningen ehuru imamen inte gör det. Det är som att ta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, efter Rukû´ eller efter resningen från första Tashahhud ehuru imamen låter bli att göra det.

Fråga 68: Skall man från återhämtningssittningen resa sig upp med hjälp av händerna mot marken eller utan?

Svar: Det beror på. Om han klarar av att gå upp utan att stödja sig på händerna, så är det bättre. Annars tar han hjälp av händerna. Det är Sunnah att gå upp utan stöd om så är möjligt. Annars tar han hjälp av händerna.