Vad är domen för amuletter och talismaner?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/65-66)

Fråga: Vad är domen för amuletter och talismaner?

Svar: Handlingen delas upp i två typer:

1 – Amuletter i form av Qur’ânen. Därom tvista de lärde. Vissa tillåter dem och argumenterar med Hans (ta´âlâ) ord:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

”MED QUR’ÂNEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende.”1

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

“Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig.”2

Till dess välsignelse, menar de, hör att den hängs runt halsen i skyddande syfte.

Andra förbjuder handlingen då det inte är bekräftat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att sådana amuletter utgör ett föreskrivet medel som skyddar mot eller avvärjer ondska. I princip ska sådana handlingar vara överensstämmande med bevis. Detta är den övervägande åsikten. Amuletter är inte tillåtna om de så skulle vara i form av Qur’ânen. Inte heller är det tillåtet att lägga sådana amuletter under kuddar, hänga upp dem på vägar och dylikt. Sjuklingen ska behandlas med åkallan och Qur’ân-läsning, vilket var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis.

2 – Amuletter i form av annat än Qur’ânen, däribland obegripliga formler. Sådant är inte tillåtet överhuvudtaget, ty skrifterna är obegripliga. Vissa som ordnar amuletter skriver invecklade och otydliga bokstäver som knappast kan begripas eller läsas. Det är innovation och förbjudet i alla fall – och Allâh vet bättre.

117:82

238:29