Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade:

””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han sade: ””Fråga.”” Han sade: ””Vad utgör bevis i Allâhs religion?”” Han sade: ””Allâhs skrift.”” Han sade: ””Därefter?”” Han sade: ””Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”” Han sade: ””Därefter?”” Han sade: ””Samfundets samstämmighet.”” Då sade gamlingen: ””Var fick du det ifrån?”” ash-Shâfi´î började tänka en stund. Därefter sade gamlingen: ””Du får tre dagar på dig. Antingen hittar du ett bevis ur Allâhs skrift för detta, eller så får du ångra dig inför Allâh (ta´âlâ).”” ash-Shâfi´îs färg ändrades. Därpå gick han sin väg och kom inte ut förrän den tredje dagen mellan Dhuhr och ´Asr. Han satte sig ned och rätt som det var kom gamlingen som hälsade och satte sig ned. Därefter sade han: ””Har du gjort det?”” ash-Shâfi´î sade: ””Ja. Jag söker skydd hos Allâh mot den fördömde Satan:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

””Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom skall Vi vända i den riktning i vilken han vänder sig och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål.””1

”Han kastar inte in honom i helvetet om det inte är obligatoriskt att följa de troende.” Gamlingen sade: ””Du har talat sanning.”” Sedan gick han sin väg. ash-Shâfi´î sade: ””Jag läste Qur’’ânen varje dag och natt tre gånger tills att jag hittade det.”””

14:115