Vad är detta för Salafî och Salafiyyah?

Jag råder mig själv och er att vara uppriktiga mot Allâh (´azza wa djall) i samtliga ord och handlingar inom religiösa och jordiska frågor. Jag varnar mig själv och er för ögontjäneri, kärlek till popularitet och längtan efter människornas nöje via det som förargar Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

Jag manar mig själv och er att söka kunskap i Qur’ânen och Sunnah. Jag manar er till att memorera Qur’ânen. Varenda en av skall lägga ned vikt vid att memorera den eller åtminstone så gott det går. Ni skall memorera Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Ni skall begripa Qur’ânen och Sunnah så gott ni kan. Allâh manar till att det reflekteras kring Qur’ânen och fördömer den som inte gör det. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

”Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.”1

Med reflektioner begriper vi Qur’ânen, lägger den på minnet, drar lärdom av den, uppnår det som vi är ålagda i våra liv och behagar vår Herre med trosläror och handlingar. Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå sig på religionen.

Likaså är vi skyldiga att bry oss om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och memorera den mängd av den så att vi kan leva våra liv, be, fasta, betala allmosor, vallfärda, handla och dylikt. Det är så en student och Salafî som tillskriver sig denna väldiga metodik skall vara. Han associerar sig med Qur’ânen och Sunnah. Hur kan han vara Salafî och okunnig? Hur kan han vara Salafî och inte bry sig om att memorera texterna, fundera över dem och förstå dem? Vad är detta för Salafiyyah?

139:29