Vad är det som vägs på Domedagen?

1 – Det sägs att det är handlingar som kommer att vägas i Vågskålen på Domedagen. Även om de inte är förkroppsligade, kommer Allâh (ta´âlâ) förvandla dem till kroppar på Domedagen. al-Baghawî sade:

””Liknande har rapporterats från Ibn ´Abbâs.””

Det har rapporterats autentiskt att kapitlen ”al-Baqarah” och ”Âl ´Imrân” ska komma som två moln på Domedagen. Ett annat autentiskt exempel på det, är när Qur’’ânen kommer till dess läsare på Domedagen i skepnaden av en blek yngling. Han kommer att säga: ”Vem är du?” Då säger han: ”Jag är Qur’’ânen som fick dig att vara uppe på natten och törsta på dagen.”” [1]

I al-Barâ’’s hadîth om prövningen i graven, står det:

””Till den troende ska det komma en yngling med en fin hud och en ljuvlig doft. Han kommer att säga: ”Vem är du?” Då säger han: ”Jag är din goda handling.””

Vad den otrogne och hycklaren beträffar, kommer de att få uppleva rena motsatsen.

2 – Det har även sagts att det är boken i vilka handlingarna står nedtecknade som kommer att vägas. I hadîthen om Kortet står det (i betydelse) att en man kommer att föras fram. I den ena vågskålen kommer nittionio listor att placeras och varje lista kommer att sträcka sig så långt ögat kan nå. Därefter förs ett kort fram i vilket det står ”det finns ingen sann gud utom Allâh”. Han kommer att säga: ”Herre, vad är detta för kort vid sidan om dessa listor?” Då säger Allâh (ta´âlâ): ””Du kommer säkerligen inte behandlas orättvist.”” Sedan placeras kortet i vågskålen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ””Listorna kommer att väga lättare och kortet tyngre.””

Rapporterad på ett ungefärligt sätt av at-Tirmidhî som också förklarade den vara autentisk.

3 – Vissa säger att det är handlingarnas utövare som kommer att vägas. I hadîthen står det:

”På Domedagen kommer en kraftig man att föras fram och han kommer inte att väga mer än en myggvinge inför Allâh.” Därefter läste han:

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

””Allt vad de har strävat mot skall gå om intet och på Uppståndelsens dag skall deras handlingar väga lätt inför Oss.”” [2]

Och angående ´Abdullâh bin Mas´ûds förträffligheter, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Förundras ni över hans tunna smalben? Jag svär vid Honom i Vars Hand min själ ligger! De är sannerligen tyngre i Vågskålen än Uhud.”

Man kan däremot kombinera dessa rapporteringar så att de alla stämmer överens. Ibland vägs handlingarna, ibland böckerna och ibland utövarna av handlingarna – och Allâh vet bättre.


[1] Ahmad (5/348), Ibn Mâdjah (3781) och ad-Dârimî (3391).

[2] 18:105.