Vad är det mest korrekta om att stå upp för liket och lyfta på händerna i samband med Takbîr i begravningsbönen?

Fråga: Vad är det mest korrekta om att stå upp för liket och lyfta på händerna i samband med Takbîr i begravningsbönen?

Svar: Om liket passerar är det föreskrivet att ställa sig upp för det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det1. Han praktiserade det själv2 och lämnade handlingen därefter3. Det skall förstås som att det inte är obligatoriskt att stå upp för det.

Vad beträffar upplyftningen av händerna under begravningsbönen, så skall händerna lyftas upp i samband med varje Takbîr. Det har rapporterats autentiskt från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh). Handlingen har också rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket flera lärda har autentiserat4. Det är alltså korrekt att händerna tas upp i samband med varje Takbîr.

1al-Bukhârî (1307) och Muslim (958).

2al-Bukhârî (1311) och Muslim (960).

3Muslim (962).

4Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (13/148) av Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och ”ash-Sharh al-Mumti´” (5/425).