Vad är det för slags vishet?

Jeremia 8:4

4Du skall säga till dem:

Så säger Herren:

Om någon faller, reser han sig igen.

Om någon tar fel väg, vänder han tillbaka.

5Men detta avfälliga folk –

varför framhärdar de?

De håller fast vid sitt svek,

de vägrar att vända tillbaka.

6Jag har lyssnat och hört efter:

de talar inte sanning.

Ingen ångrar sin ondska

och säger: ”Vad har jag gjort!”

De rusar alla blint i väg

som hästen spränger fram i striden.

7Till och med hägern i skyn

vet sin bestämda tid,

turturduvan och svalan

vet när de skall återvända.

Men mitt folk känner inte till

vad Herren kräver.

8Hur kan ni säga: ”Vi är visa,

hos oss finns Herrens lag.”

Ja, men förgäves har pennan präntat,

förgäves skrivarna!

9De visa står där med skam,

skräckslagna fångas de i snaran.

De har förkastat Herrens ord

– vad är det för slags vishet?

10Därför skall jag ge deras hustrur åt andra

och deras åkrar åt erövrare.

Alla, hög som låg,

vill girigt roffa åt sig.

Alla, profet som präst,

handlar svekfullt.

11De botar skadan hos mitt folk,

men bara på ytan.

De säger ”Allt är väl, allt är väl!”

men allt är inte väl.

12De handlar skamligt och avskyvärt –

ändå känner de ingen skam,

har inte vett att blygas.

Därför skall de falla bland de fallna.

De skall störta till marken

i hemsökelsens stund,

säger Herren.

13När jag vill skörda dem, säger Herren,

bär vinstocken inga druvor,

fikonträdet ingen frukt,

bladen har vissnat.