Vad är det för otro?

Imâm Muhammad bin Nasr al-Marwazî (d. 294)

Ta´dhîm Qadr-is-Salâh (2/527)

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî berättade att han frågade Ahmad bin Hanbal om personen som ivrigt vidhåller stora synder samtidigt som han inte utelämnar bönen, allmosan och fastan. Anses han vidhålla stora synder? Ahmad svarade: ”Det gör han. Han är som personen i hadîthen:

Horkarlen begår inte hor medan han är troende…”

Han lämnar tron och hamnar i islam. Detsamma kan sägas om:

… spritmissbrukaren dricker inte sprit medan han är troende, tjuven stjäl inte medan han är troende och rånaren rånar inte så att människorna höjer på ögonbrynen medan han är troende.”1

Ett annat exempel på det är Ibn ´Abbâs förklaring till versen:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”2

Jag sade: ”Vad är det för otro?” Han svarade: ”Det är en otro som inte utesluter dess utövare ur religionen. Liksom tron består otron av nivåer till dess att personen hamnar i en otro som det inte råder någon meningsskiljaktighet om.”

Ibn Abî Shaybah sade om hadîthen:

Horkarlen begår inte hor medan han är troende…”

Det vill säga att hans tro är ofullkomlig och nedsatt.”

Jag frågade Ahmad om islam och tron. Han svarade:

”Tron är tal och handling. Islam är bekräftelse.”

Samma sak sade Abû Khaythamah.

1al-Bukhârî (2475) och Muslim (57).

25:44