Vad är bäst för resenären?

De lärda har delade åsikter om vad som är bäst för resenären; skall han fasta eller inte? Den övervägande åsikten säger att det är bättre att inte fasta. Beviset är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om dem som inte mottog lättnaden:

De är de trotsiga. De är de trotsiga.”1

Han sade också:

Det är inte fromt att fasta under resa.”2

Samt Hamzah bin ´Amrs hadîth.

Denna dom gäller till skillnad från fastan av ´Âshûrâ’-dagen. Imâm Ahmad sade att det inte är föraktfullt för resenären att fasta den. Andra jämförde sakfrågan med fastan av ´Arafah-dagen. Somliga har jämfört sakfrågan med all annan frivillig fasta som de tre dagarna av varje månad, måndagar och torsdagar och så vidare.

1Muslim.

2al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd och an-Nasâ’î.