Vad är al-Lawh al-Mahfûdh?

Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/640)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
08.04.2006

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

”Nej, detta är en
ärorik Qur’ân på en bevarad Tavla.” (85:21-22)

Ibn Djarîr rapporterade att Anas
bin Mâlik sade:

”Den bevarade Tavlan som Allâh
nämner i ”Nej, detta är en ärorik Qur’ân på en bevarad Tavla” befinner
sig i Isrâfîls panna.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade att
´Abdur-Rahmân bin Salmân sade:

”Den bevarade Tavlan är mellan
Isrâfîls ögon och han har inget tillstånd att se i den.”

al-Hasan al-Basrî sade:

”Detta är en ärorik Qur’ân hos
Allâh som är i en bevarad Tavla. Från den stiger ned det Han vill
till den Han vill.”

al-Baghawî rapporterade att Ibn
´Abbâs sade:

”I början av Tavlan står
det (i betydelse): ”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena. Hans religion
är Islâm och Muhammad är Hans tjänare och sändebud.””

Han sade också:

”Tavlan är av vita pärlor och
dess längd är som avståndet mellan himlen och jorden och dess bredd
är som avståndet mellan öst och väst. Dess kant är av pärlor och
rubiner och dess blad är av röda rubiner. Dess penna är ljus och dess
tal är sammanbundet med Tronen.”

Muqâtil sade:

”Den bevarade Tavlan är till höger om Tronen.”