Vad anser du om självmordsattentaten i Palestina?

Fråga: Vad anser du om självmordsattentaten i Palestina?

Ibn ´Uthaymîn: Vad är självmordsattentat för något?

Frågeställare: Att man spränger sig själv bland fiende…

Ibn ´Uthaymîn: Spränger han sig själv så att han dör?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Detta har vi svarat på. Jag sade att den som gör detta har dödat sig själv och att han kommer att plågas i helvetet på samma sätt som han tog sitt liv. Däri kommer han att vara i en lång tid, vilket har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). [Oklart ljud] har blivit förbjudet för honom eftersom Allâh sade:

وَ لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إنَّ اللهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Och döda inte er själva! Allâh har visat er stor nåd!”1

Men om dessa okunniga människor har gjort detta utav okunnighet och för att de har trott att det för dem närmare Allâh, hoppas jag att de inte får detta straff. De belönas emellertid inte. Ty deras handling är en synd om de hade gjort den avsiktligt. De har dock missuppfattat saken och till följd därav förlåts de. Därtill forskar vi inte kring avsikterna, men har denna handling verkligen utförts för att Allâhs ord skall vara det högsta eller endast utav hämnd? Det vet vi inte. Det är bara Allâh som vet det. Däremot måste vi skilja mellan den som strider mot fienden utav hämnd och den som gör det för att Allâhs ord skall vara det högsta. Vem gör det för Allâhs sak? Den som gör det för att Allâhs ord skall vara det högsta. Den som strider för att hämnas på ett folk som har gett sig på honom strider inte för Allâhs sak. För att vi inte skall gå miste om segern måste vi vara smarta. Det muslimska samfundet som består av miljontals muslimer har förlorat mot judarna, hedningarna och andra för att de inte har färdats på rätt väg. Först och främst syndar de mycket. De är mycket försumliga. Vissa av dem krigar mot fienden utan att ens förrätta bönen. Vi måste först och främst bekämpa oss själva och korrigera vår väg till Allâh (´azza wa djall) innan vi försöker korrigera andras väg.

Sammanfattningsvis är självmord förbjudet. Den som gör det har tagit sitt eget liv och utsatt sig själv för ett väldigt straff som innebär att han straffas under en lång tid på det viset som han tog sitt liv. Vad gäller den som gör det utav okunnighet eller missuppfattning, hoppas jag att Allâh inte straffar honom på detta vis.

14:29