Vackraste mörke mannen

Hâfidh Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)

Fath-ul-Bârî (6/585-587)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ´Îsâ (´alayhis-salâm):

”Han var medellång och röd, som om han hade gått ut ur ett badhus.”1

”´Îsâ var röd, våghårig och bredbröstad.”2

”Jag drömde om en mörk man vid Ka´bah, den vackraste mörkhet män kan ha. Hans hår var till axlarna. Det var kammat och oljat och droppade vatten. Medan han varvade Huset hade han sina händer på två mäns axlar. Jag sade: ”Vem är detta?” De sade: ”Messias, Maryams son.”3

Det är möjligt att hans hår droppade vatten till följd av han vattenkammat sig. Det kan också vara ett talspråk för exklusiv hygien och skönhet.

I Sâlims kommande rapportering nämns ´Îsâ som ’mörk och rakhårig’. Dessförinnan nämndes han som ’våghårig’. Våghårig är motsatsen till rakhårig. Rapporteringarna kan dock kombineras såtillvida att våghårigheten refererar till hans kroppshår och att han var hårig. Denna meningsskiljaktighet påminner om hans hudfärd och huruvida han var mörk eller röd. Araberna tillämpar röd färg på ljus hudfärg. Även det kan kombineras på så vis att han var mörk i princip, men att han var röd på grund av exempelvis trötthet.

1 al-Bukhârî (3437).

2 al-Bukhârî (3438).

3 al-Bukhârî (3439).