Vackert bordskick

391 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er äter mat, skall han varken torka sin hand förrän han slickar sin hand eller får den slickad eller tar bort tallriken förrän han slickar den eller får den slickad. I det sista av maten finns välsignelse.”

Rapporterad av an-Nasâ’î i ”as-Sunan al-Kubrâ” (6736).

I hadîthen finns ett obligatoriskt och vackert bordskick, nämligen att slicka fingrarna och stryka tallriken med dem. De flesta muslimerna i dag handlar inte utmed detta. De är påverkade av det otrogna Europa och deras etikett som är byggd på att slösa materia och vägra erkänna dess Skapare och tacka Honom för gåvorna. En muslim skall se till att inte följa dem i detta så att han inte blir en av dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tar liknelsen av ett folk tillhör dem.”

Använd därför inte servetter för att torka mun och fingrar under måltiden.

Anledningen till att jag sade att denna etikett är obligatorisk, är för att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade den och förbjöd dess uteblivande. Var troende och följ profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallningar och undvik hans förbud. Bry dig inte om dem som gör narr och lockar från Allâhs väg oavsett om de vet om det eller inte.