Väcker barn och missar bön i moské

Fråga: Vad råder du personen som mister samlingsbönen i moskén på grund av att han försöker väcka sina barn till bön?

Svar: Jag råder honom att väcka dem innan böneutropet så att han kan be med samlingen. Han får inte missa samlingsbönen på grund av den saken. Lösningen är att han väcker dem tillräckligt tidigt för att de skall kunna vakna och be i samling. Det är försumligt att vänta in böneutropet för att väcka dem då de kan vara många samt sova djupt.