Vaccinering och tillit

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (719)

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som ber om exoricsm eller bränns avsvär sig tillit.”1

Vissa lärde menar att detta gäller den friske som bränns innan han blir sjuk. Gäller samma sak vaccinering då de numera tas i förebyggande syfte?

Svar: Det finns två sorters tillit: obligatorisk och rekommenderad. Tilliten i hadîthen handlar om den rekommenderade typen. Svaret på frågan hamnar under samma kategori.

1at-Tirmidhî (2055), Ibn Mâdjah (3489) och Ahmad (18180). Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (244).