Vaccinering mot epidemier

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (7/405)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om pesten:

”Om ni hör talas om att den råder i ett land, ska ni inte inträda det. Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det utav flykt från den.”1

Vissa brukar hadîthen för att förbjuda vaccination mot pest, kolera och andra sjukdomar. Men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det…”

Sjukdomarna ni talar om har inte brutit ut. Och om det vaccineras i ett land som lider av en epidemi, så kan hadîthen inte utgöra ett bevis för något som inte har ägt rum.

Låt säga att tio personer i en stad har blivit smittade; är det tillåtet för resten att vaccinera sig mot den smittan? För det första har deras åtgärd ingenting att göra med hadîthen:

”Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det…”

För det andra har de vidtagit åtgärder som tillsynes skyddar dem. Hadîthen handlar om personen som fysiskt lämnar landet, medan personerna i frågan har vaccinerat sig i skydd mot sjukdomen.

1al-Bukhârî (5729) och Muslim (2218).