Vaccination och medicinering i förebyggande syfte

Fråga: Vad är domen för att ta medicin i förebyggande syfte liksom vaccination?

Svar: Det är harmlöst om det finns risk för en sjukdom på grund av en epidemi eller någon annan orsak. I så fall är det tillåtet att medicinera sig i förebyggande syfte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som äter sju av al-Madînahs dadlar när han vaknar kommer varken att skadas av magi eller gift.”

Detta är i förebyggande syfte. Detsamma gäller vaccination i tid av rädsla för epidemi i ett land eller på någon annan plats. Det är harmlöst att vaccinera sig i förebyggande syfte på samma sätt som det är tillåtet för den drabbade att behandlas. Däremot är det inte tillåtet att bruka amuletter mot sjukdomar, djinner eller det onda ögat, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit det. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att det är mindre avguderi varför det är obligatoriskt att avstå från det.