Utvidgning av förbjudna köttslag

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/67)

Alla köttslag som förbjöds av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är i form av utvidgning av förbud och inte annullering av Qur’ânen. Ty Qur’ânen bevisar att Allâh förbjöd bara självdöda djur, blod och griskött. Att något mer inte förbjuds betyder inte att det är förlovat, utan att sakfrågan förblir i dess ursprungliga form. Det nämnde Allâh när Han sade:

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

Säg: “I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött – det är orent – eller det som i synd offrats till någon annan än Allâh.”1

Versen uppenbarades i Makkah enligt samstämmighet och tillhör inte alls de sista uppenbarade verserna, tvärtemot Mâlikiyyahs och Shâfi´iyyahs syn på saken. Däremot är kapitlet ”al-Mâ´idah” sent. Däri säger Allâh (ta´âlâ):

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

De frågar dig vad som är tillåtet för dem. Säg: “All god, hälsosam föda är tillåten för er.”2

Det betyder att det uteblivna förbudet i ”al-Mâ’idah” innebär inte att allting annat är tillåtet utan förbisett. Alltså hävde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud förbiseendet och annullerade inte Qur’ânen.

16:145

25:4