Utvandra och lämna otrogna föräldrar?

Publicerad: 2012-08-03
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/Mowalat–1426-4-6_0.mp3
Datum: 1426-04-10/2005-05-19

 

Fråga: Skall en muslim som vill utvandra till ett islamiskt land och har två otrogna föräldrar som är i behov av honom utvandra eller stanna och tjäna dem?

Svar: Om de är i behov av honom och han fruktar att de dör eller går under om han lämnar dem, stannar han kvar med dem för att tjäna dem och håller fast vid sin religion.