Uttråkad elev

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

”Se till att efterleva en sittnings värdighet och visa glädje över lektionen och att du gagnas av den.”

Detta är också viktigt. Du skall visa glädje över lektionen och att du gagnas av den. Du skall längta efter lektionen. Att du sitter och bläddrar i en bok, drar linjer i marken, tar upp din Siwâk för att borsta tänderna med den, fixar till din palestinasjal och dylikt, bevisar att du är uttråkad. En människa skall glädjas och känna att han befinner sig i en trädgård för att plocka dess frukter.