Utterkött

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/890)

1199 – Jag frågade min fader om ätning av uttrar. Han sade:

Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från ´Amr bin Dînâr och Abûz-Zubayr som berättade att de hörde Shurayh, en man som upplevde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), säga:

Allt i havet är slaktat.”

Det nämndes till ´Atâ’ som sade:

”Jag anser att fåglar måste slaktas.”1

1Fath-ul-Bârî (9/614).