Uttalar en skilsmässa, avser tre

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 235

1125 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som skiljer sig från sin fru en gång men avser tre gånger. Han svarade:

Det är en enda skilsmässa. De påstår att Ishâq bin Râhûyah anser att skilsmässan äger rum tre gånger eftersom hadîthen säger:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

Det är inte samma sak. Anser du att den man som avser att skilja sig från sin fru och inte uttalar skilsmässan är skild?”