Uttalad avsikt är tvångstankarnas slagfält

Avsikt är föresatsen och beslutsamheten att utföra något. Dess plats ligger i hjärtat. Den har ingenting med tungan att göra. Därför rapporteras ingen uttalad avsikt alls från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Inte heller har vi hört det nämnas från dem. Dessa fraser som har innoverats i samband med rening och bön har Satan gjort till ett slagfält för folk som lider av tvångstankar. Där fängslar han dem med dem, torterar dem med dem och kräver dem på att korrigera dem. Därför ser du hur de upprepar och verkligen kämpar för att uttala sina avsikter. Samtidigt har de ingenting med bönen att göra. Avsikt är ju enkom föresats. Alla som beslutar sig för en sak har automatiskt avsett den. Det går inte att skilja beslutsamheten från avsikten – beslutsamhet är ju avsikt.

Den som sätter sig ned för att två sig har avsett tvagning. Den som ställer sig upp för att be har avsett bön. En sinnesfrisk människa gör knappast något, varken dyrkelse eller något annat, utan att hon avser det. Avsikten ligger alltså bakom alla avsedda handlingar och behöver ingen möda eller kamp. Om man hade velat göra handlingar utan avsikter, skulle det varit omöjligt.