Uttalad avsikt är en innovation

Enligt de fyra imamernas och andras enighet ligger avsiktens plats i hjärtat. Vissa senare lärda åligger även en uttalad avsikt. Den åsikten kommer dock efter en samstämmighet. De är emellertid oense huruvida det är rekommenderat att uttala avsikten eller inte. De är däremot eniga om att det inte är föreskrivet att säga den högt eller upprepa den. Sålunda rekommenderar vissa Hanafiyyah, Shâfi´iyyah och Hanâbilah att avsikten uttalas medan andra från Mâlikiyyah, Hanâbilah och andra inte rekommenderar det.

Den andra åsikten är starkare. Ty handlingen är en innovation. Varken Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon av hans följeslagare gjorde så.